...

11 razy lepszy marketing

Poznajmy się.

Content Media to agencja digital marketingu z nastawieniem na relacje wewnątrz i zewnątrz organizacji.

Kierujemy się takimi ideami jak:

Ciągle kształtujemy kulturę organizacji, procesy i doświadczenie jakim jest współpraca z nami.
– Ty też masz na to wpływ!

SEO specialist

#SEO ONE MAN ARMY | Samodzielny dowoziciel tematu SEO

Oczekujemy:

Jeśli czujesz się pewnie w:

Zakres współpracy:

Posiadasz takie cechy jak:

Oferujemy

Proces rekrutacji:

Zadania

Zadanie rekrutacyjne

Twoim zadaniem jest przygotowanie planu działania SEO dla krawiecwisniewski.pl,
zajmującego szyciem na miarę oraz sprzedażą online elementów męskiej garderoby.

Twoje zadanie obejmuje następujące etapy:

  1. Audyt SEO:
  2. Analiza słów kluczowych:
  3. Optymalizacja on-page:
  4. Strategia link buildingu:
  5. Rekomendacje i wnioski:
  6. Budżet marketingowy oraz wycena własnej pracy

Format: Przedstaw swoje wyniki w dowolnej formie.
Możesz używać list, tabel i grafik do lepszego zilustrowania swoich punktów.

Czekamy na Twoje

Good luck and have fun ; ) !

Poznaj zespół Content Media

Poznaj zespół Content Media

Kamil Wiśniewski

New Business & Development

Malina Łęska

Head of Marketing

Kuba Szatkowski

Web Developer

Julia Pałubicka

Heaf of Graphic Designer

Kacper Pokrzyk

Ads Specialist

Emilia Niedbała

Head of Copy & Management

Klaudia Teichmann

Head of Ads

Kamil Wiśniewski

New Business & Development

Malina Łęska

Head of Marketing

Kuba Szatkowski

Web Developer

Julia Pałubicka

Heaf of Graphic Designer

Kacper Pokrzyk

Ads Specialist

Emilia Niedbała

Head of Copy & Management

Klaudia Teichmann

Head of Ads

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.