...

11 razy lepszy marketing

Poznajmy się.

Content Media to agencja digital marketingu z nastawieniem na relacje wewnątrz i zewnątrz organizacji.

Kierujemy się takimi ideami jak:

Ciągle kształtujemy kulturę organizacji, procesy i doświadczenie jakim jest współpraca z nami.
– Ty też masz na to wpływ!

WordPress - Web Developer Full Time

#Ogarniacz stron i sklepów

Oczekujemy:

Jeśli czujesz się pewnie w:

Posiadasz takie cechy jak:

Oferujemy

Proces rekrutacji:

Good luck and have fun ; ) !

Poznaj zespół Content Media

Poznaj zespół Content Media

Kamil Wiśniewski

New Business & Development

Malina Łęska

Head of Marketing

Kuba Szatkowski

Web Developer

Julia Pałubicka

Heaf of Graphic Designer

Kacper Pokrzyk

Ads Specialist

Emilia Niedbała

Head of Copy & Management

Klaudia Teichmann

Head of Ads

Kamil Wiśniewski

New Business & Development

Malina Łęska

Head of Marketing

Kuba Szatkowski

Web Developer

Julia Pałubicka

Heaf of Graphic Designer

Kacper Pokrzyk

Ads Specialist

Emilia Niedbała

Head of Copy & Management

Klaudia Teichmann

Head of Ads

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.